Beesense Europe

2018 m. rugpjūčio 8 d. su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta sutartis Nr. S-01.2.1-LVPA-T-848-01-0002, kuria įmonei skirtas 1 627 988,90 Eur. finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projektas įgyvendintas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „SMART FDI“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis  2018-08-08 – 2021-10-31.

Projektu rezultatas –  sukurtas unikalus prototipas HALO, skirtas stebėsenai ir saugumo užtikrinimui. Sukurta optinius ir radarų jutiklius apjungianti sistema, kuri užtikrina pastovų stebėjimą realiu laiku ir lauko sąlygomis. Sukurtas įrenginys turi funkcionalumus, tokius kaip svarbių objektų identifikavimas (žmonės, gyvūnai, transporto priemonės, ginklai), objektų sekimas,  netikrų pavojaus signalų nufiltravimas, veikimas įvairiomis oro sąlygomis, skirtingu paros laiku.

Our address

Address: Odminiu 1-25, Vilnius LT01122, Lithuania

Tel: +370 617 19488 

E-mail: erna.suslaviciute@beesense-sys.com